VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får.

Vanliga frågor & svar

Här kan du ladda ner alla frågor och svar samlat i ett häfte

Generella frågor

När det gäller ett så stort och viktigt beslut som att köpa ett nytt hus så vill vi så klart att du som kund ska vara nöjd och känna att det blir som du vill ha det. Så ja, det går att göra ändringar i planlösningen, mot tillägg. 

Generellt sett är det mycket enklare (och betydligt billigare) att göra ändringar i den invändiga planlösningen (t.ex. flytta en vägg, ändra ingången till ett rum m.m.), jämfört med att ändra i grundplattan och bygga om/till utvändigt. 

Om du vill ändra på något så kontakta oss med dina funderingar. Då går vi igenom vad som är möjligt och fortsätter utifrån det tillsammans med vår arkitekt och byggare. Det underlättar också byggprocessen om eventuella justeringar är klargjorda före byggnationen börjar, så man inte behöver ansöka om nytt bygglov osv.

Precis som våra systerhus Seniorvillor, är Solvillor också anpassade för att man ska kunna bo kvar länge, även vid eventuella framtida ökade behov.

Här är några exempel på hur vi har anpassat husen:

 • Inga invändiga trösklar eller trappor vid entrén
 • Breda dörrar
 • Extra brett garage
 • Extra utrymme i badrum/tvättstuga för att få plats med t.ex. rullator
 • Vitvaror inbyggda i arbetshöjd (tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin, ugn och mikrovågsugn)

I tillvalspaketet MAXI ingår grund- och mellanstrykning från fabrik, samt en strykning på plats.

I tillvalspaket FLEXI ingår grund- och mellanstrykning från fabrik, och strykning på plats är möjligt som tillval.

KAKEL/KLINKER
Ja, självklart. I standardutförande ingår följande till ett materialpris av 250 kr/kvm:

 • Kakel på väggarna i badrum/tvättstuga
 • Kaklat stänkskydd i köket 
 • Klinker på golv i badrum/WC
 • Klinker på golv i entré ca 4 kvm

Byggaren räknar samman hur mycket det blir totalt, och sedan kan ni fritt välja kakel och klinker för den summan. Skulle ni välja dyrare material betalar ni bara mellanskillnaden.

SKÅPSLUCKOR/DÖRRAR
I standard ingår vita släta luckor från Marbodal, modell Arkitekt Vit. Vill ni byta till något annat är det möjligt mot ett tillägg.

Nej, hårdgjord uteplats är tillval. 

I standard ingår liggande träpanel, men man kan få puts som tillval.

Husen har vattenburen golvvärme (samtliga utrymmen) och frånluftsvärmepump (Nibe F730). Frånluftsvärmepumpen uppfyller effektivt, enkelt och ekonomiskt behovet av värme, ventilation, värmeåtervinning och varmvatten.

För tillfället har vi lite olika projekt på gång där försäljning pågår, se våra projekt.

Om du är intresserad av att köpa en Solvilla någon annanstans än där vi har projekt, så kan du själv söka efter lediga tomter, så bygger vi huset!

Angett pris gäller för nyckelfärdigt hus invändigt, och sedan kan man välja på våra två utvändiga tillvalspaket: MAXI och FLEXI.

MAXI är maxat från start, medans i FLEXI kan du själv välja vilka tillval du önskar. Läs mer här 

Därtill tillkommer kostnader för tomten (tomtpris plus eventuella kostnader för markarbeten för att göra den byggklar, t.ex. anpassa tomthöjd till befintlig väg) samt anslutningsavgifter.

Tillkommer gör även sedvanliga byggherrekostnader såsom lagfart, pantbrev, bygglov, utstakning, nybyggnadskarta m.m, kontrollansvarig (KA) och slutbesiktning, räntor under byggtid samt byggström. Dessa kostnader varierar beroende på belåningsgrad, kommunala avgifter m.m., men är i våra kalkyler beräknade till ca 200.000 kr.

Om du köper en Solvilla kan du som privatperson ansöka om ett statligt solcellsbidrag, så kallat investeringsstöd, på 20% av investeringskostnaden, vilket för en Solvilla blir ca 80.000 kr.
Stödet är rambegränsat, och innebär att det endast kan delas ut så länge de avsatta pengarna räcker till.
Ansökan görs hos Länsstyrelsen eller via Boverkets e-tjänst inom 6 månader från att projektet påbörjades (avtalsskrivning).

Om solceller

Solel & produktion

När solen lyser på solcellerna omvandlas solenergin till elektricitet. Elen som produceras är likström, men för att elen ska kunna användas i hushållet behöver den först omvandlas till växelström. Detta görs med hjälp av en växelriktare. Den el som produceras används i första hand av ditt hushåll för att minska behovet av köpt el. Om solcellerna producerar mer el än vad du gör av med, så matas överskottet automatiskt ut på elnätet och den kan du sälja till din elleverantör.

Produktionen av solenergi är beroende av väder och årstid, och beräknas därför på ett kalenderår. Störst produktion sker mellan mars och oktober. Under vintern då solen står lågt och det är få soltimmar produceras inte så mycket el, eller ingen alls om det är snö på taket, utan då behöver man istället köpa el från sin elleverantör. En solig sommardag däremot är det hög produktion och om du inte själv använder all den el som solcellerna producerar, så matas överskottet istället ut på elnätet. 

Anläggningen är helt automatisk.

Solcellsanläggningen på våra tak är på 33kW och enligt vår energibalansberäkning (bygglovshandling)
producerar anläggningen ca 25.000 kWh/år under ett normalår. Energiberäkningar genomförs för alla tänkbara placeringar.

Här kan du se faktiska data på hur mycket en Solvilla producerar och förbrukar »

Ja, i Sverige har vi bra förutsättningar för att producera förnyelsebar grön el från solen, med en solinstrålning nästan lika hög som centrala Europa. 

Och det behövs inte starkt solljus för att generera energi, utan även vid lättare molnighet genererar solpanelerna. På en årsbasis så producerar solpanelerna ca 50% från det mulna (diffust ljus) och 50% från det direkta solljuset.

Solceller monteras på hela taket och alla orienteringar fungerar bra. Ur egen förbrukningssynpunkt har en orientering öst och väst en liten fördel (ca 500 kWh extra/år) jämfört med syd/norr. Men då taket på Solvillorna har låg lutning (22 °) fås tillsammans med det diffusa ljuset (molnigt ljus) en stor instrålning även på de moduler som är orienterade i norr. 

På norrsidan tappar man ca 1/3-del av produktionen jämfört med söderläge.

Då taket på Solvillorna har låg lutning (22 °) fås tillsammans med det diffusa ljuset en stor instrålning även på de moduler som är orienterade i norr. På norrsidan tappar man ca 1/3-del av produktionen jämfört med söderläge, men tack vare att anläggningen är så pass stor så blir det ändå kostnadseffektivt.

Ur egen förbrukningssynpunkt har en orientering öst och väst en liten fördel (ca 500 kWh extra/år) jämfört med syd/norr.

Störst produktion sker mellan mars och oktober. Under vintern då solen står lågt och det är få soltimmar produceras inte så mycket el, eller ingen alls om det är snö på taket. Då behövever man istället köpa el från sin elleverantör.

Om det ligger mycket snö på taket så produceras ingen el alls. Vid ett mycket tunt lager nysnö så kan solens strålar tränga igenom, men då produktionen är generellt väldigt låg ändå november-februari så produceras inte så mycket el.

Solcellsanläggningen är helt automatisk och om solpanelerna producerar mer el än du förbrukar direkt, mäter elmätaren den mängd el och exporterar det till elnätet.
För att få betalt för överskottselen behöver du först försäkra dig om att ditt elbolag köper el, och sedan ingå ett avtal med bolaget. Jämför gärna priser mellan olika elbolag för att få bästa pris på både köpt och såld el. 

Med en Solvilla uppfyller man inte kraven som nettokonsument (konsumerar mer el än vad man producerar/säljer), utan blir istället en nettoproducent (producerar/säljer mer el än vad man konsumerar).
Som nettoproducent har elnätsägare rätt att ta ut en avgift för ett så kallat inmatningsabonnemang. Dock är det inte alla som kräver dubbla abonnemang eller tar ut någon avgift. Hör med din elnätsägare vilka villkor som gäller.

För vår anläggning krävs en 25A säkring. Avgiften varierar beroende på elnätsägare.

Enligt Ellagen är mikroproducenter befriade från avgift för anslutning och inmatning till elnätet. Men som nettoproducent (Solvillor) har elnätsägare rätt att ta ut en avgift för ett så kallat inmatningsabonnemang. Dock är det inte alla som kräver dubbla abonnemang eller tar ut någon avgift. Hör med din elnätsägare vilka villkor som gäller.

På Solvillorna använder vi monokristallina solceller, som är en beprövad och effektiv teknik.

Monokristallina solceller är svarta och mer homogena i utseendet, jämfört med polykristallina som är något blåskimrande och spräckliga i tonen.

När vi exporterar till elnätet så finns däri kapacitet att lagra stora mängder energi, så vi behöver inte själv ha ett eget lager. Vill man lagra elen själv så finns det batterier, men de är i dagsläget inte kostnadseffektiva i Sverige.

Ja, alla våra moduler är certifierade och uppfyller högt uppsatta krav på kvalitet och hållfasthet. 

Från och med år 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara nära-nollenergibyggnader (NNE), en byggnad som har mycket hög energiprestanda.

Solvillor uppfyller redan dessa krav, men tack vare de intregrerade solcellerna så är Solvillor ytterligare ett snäpp högre och definieras som PLUSENERGIHUS – hus som producerar mer el än vad de gör av med (på årsbasis).

Med en Solvilla får du således ett energieffektivt plusenergihus som inte bara lever upp till framtida energikrav, utan även överskrider det med råge.

Med en Solvilla är man per definition inte mikroproducent, utan våra hus faller under kategorin plusenergihus: hus som producerar mer energi än vad de gör av med (på årsbasis). För detta behövs ett speciellt avtal med elnätsägaren, vilket vi ordnar före byggnation.

 

Det finns idag lite olika begrepp att hålla reda på när man producerar förnybar el, och vi ska försöka att enkelt förklara dem. Tyvärr saknas det idag entydiga definitioner vilket krånglar till det lite, men generellt gäller följande:

MIKROPRODUCENT

ELLAGENS DEFINITION:
För att räknas som mikroproducent enligt ellagen gäller följande: 
• Högst 63 Ampere huvudsäkring
• Högsta effekt 43,5 kW
• Du får inte sälja mer el än du använder (köper) själv på årsbasis = NETTOKONSUMENT

SKATTELAGENS DEFINTION:
• Din huvudsäkring är max 100 Ampere
•  Inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare
• Du matar högst ut 30 000 kWh per kalenderår i elnätet

NETTOPRODUCENT

Då våra Solvillor har en kraftfull solcellsanläggning som producerar ca 25.000 kWh/år, och (matar ut ca 21.000 kWh/år), men behovet av köpt el är endast ca 5.000 kWh/år, uppfyller man inte kraven som nettokonsument, utan blir istället en NETTOPRODUCENT= producerar/säljer mer el än vad man konsumerar.

Enligt Ellagen är mikroproducenter befriade från avgift för anslutning och inmatning till elnätet. Men som nettoproducent har elnätsägare rätt att ta ut en avgift för ett så kallat inmatningsabonnemang. Dock är det inte alla som kräver dubbla abonnemang eller tar ut någon avgift. Hör med din elnätsägare vilka villkor som gäller.

SKATTEAVDRAG MIKROPRODUKTION

Även om man definieras som nettoproducent av förnybar el, så har man fortfarande rätt till en skattereduktion för den överskottsel som matas in till elnätet, dock högst så mycket som man själv köper av sitt elbolag.
Skattereduktionen är 60 öre/kWh, max 18.000 kr/år. Solvillor uppfyller de krav som ställs enligt Skattelagen för att få skattereduktionen.

Takintegrerade solceller

Takintegrerade solceller har många fördelar, bland annat:

 • När solcellsanläggningen blir större sjunker marginalkostnaden och anläggningen blir mer kostnadseffektiv.
 • Man slipper montera ett traditionellt taktäckningsmaterial och undviker en stor kostnad, som ytterligare förbättrar ekonomin.
 • Med en stor solcellsanläggning får vi mer solel och bidrar då till en mer hållbar elproduktion. Det är smart både för miljön och plånboken.

Nej, solcellsmodulerna ersätter helt traditionellt taktäckningsmaterial, vilket undviker en stor kostnad. Modulerna monteras på ett specialtråg som sedan monteras på traditionell takpapp.

Systemet är lika vattentätt som ett traditionellt tegeltak och testat för att klara hagel, snö och vindlaster.

Solcellsmodulerna har en beräknad livslängd på 30-40 år.

Ja, systemet är lika vattentätt som ett traditionellt tegeltak och testat för att klara hagel, snö och vindlaster.

Ja, systemet är testat för att klara hagel, snö och vindlaster. 

Panelerna rengörs när det regnar och vid en taklutning på 22°
räcker det oftast med det.

Ja, det går bra att ha skorsten även med integrerade solceller. Då plockar man bort en modul där skorstenen sticker upp. Produktionsmässigt påverkar det endast minimalt med något mindre effekt p.g.a. en mindre modul samt skuggning från skorstenen. 

Är taket delvis skuggat så får man en mindre produktion, men genom valet av teknik optimerar vi detta för mesta möjliga produktion.

När man ansöker om bygglov för en Solvilla meddelar man även om det integrerade solcellstaket. Brandkåren underrättas då om detta för att de ska kunna vidta aktuella åtgärder vid eventuell brand, och inga övriga krav ställs ur brandsynpunkt för våra villor.

Solcellerna har 25 års effektgaranti, vilket betyder att effekten efter den tiden motsvarar minst 80% av det ursprungliga effektutbytet. Den totala livslängden är dock mycket längre än så och är beräknad på 30-40 år då panelerna är mycket hållbara och det är liten risk att de faktiskt går sönder.

Livslängden hos växelriktare beräknas till 15 år eller längre, vilket innebär att man kanske kommer behöva byta ut sin växelriktare eller renovera den en gång under en solcellsanläggnings livslängd.

Solcellerna har en beräknad livslängd på ca 30-40 år, och när de är förbrukade ska de lämnas till återvinningen där de tas om hand. Materialet återvinns till mycket stor del och kan återanvändas för att skapa nya solpaneler.

De solpaneler som installeras i Sverige och Europa omfattas av WEEE-direktivet, vilket innebär att alla producenter som levererar till EU, oavsett var produkterna tillverkas, finansierar kostnaderna för att samla in och den återvinna konsument-el-utrustning (ex. solceller) som har förbrukats.

Försäljning av överskottsel

För den el du producerar kan du få intäkter både genom att sälja din överskottsel och genom olika stöd. Nedan är en översikt av vilka intäkter och stöd som är möjliga när man producerar solel.

Förutom dessa intäkter är även den momentanta (direkta) förbrukningen från din solcellsanläggning minst lika mycket värd eftersom den ersätter el som du annars hade fått betala för.

FÖRSÄLJNING ÖVERSKOTTSEL

 • Vanligtvis spotpriset på den nordiska elbörsen minus ett litet avdrag.
 • Löpande intäkt.
 • Avtal skrivs med ett elbolag.

SKATTEREDUKTION

 • För överskottsproduktion som matas ut på elnätet (dock högst så mycket som du själv köper av ditt elbolag).
 • 60 öre/kWh.
 • Löpande intäkt.
 • Avdrags görs i skattedeklarationen med kontrolluppgifter inlämnade av elnätsföretaget.

ELCERTIFIKAT (EC)

 • Ett elcertifikat per producerad MWh (1.000 kWh).
 • Ekonomiskt stöd av staten.
 • Marknadsbaserat pris.
 • Löpande intäkt i 15 år.
 • Säljs främst till elbolag med så kallad kvotplikt. 
 • Ansökan om tilldelning görs till Energimyndigheten.

URSPRUNGSGARANTIER (UG)

 • En ursprungsgaranti per producerad MWh (1.000 kWh).
 • Ekonomiskt stöd av staten.
 • Marknadsbaserat pris.
 • Löpande intäkt.
 • Säljs främst till elbolag med så kallad kvotplikt.
 • Ansökan om tilldelning görs till Energimyndigheten.

NÄTNYTTA 

 • Ersättning för inmatning på elnätet.
 • Elnätsföretagen är skyldiga att betala ut.
 • Vanligtvis några öre/kWh utmatad på elnätet.
 • Ersättningen kommer automatiskt.
 • Löpande intäkt.

EGENANVÄND EL (MOMENTAN FÖRBRUKNING)

 • Motsvarande priset du annars skulle köpt el för (elpris, energiskatt, elcertifikatavgift, rörlig elöverföringsavgift och moms).
 • Löpande intäkt.

Så länge ersättningen understiger 30.000 kr/år exklusive moms är man momsbefriad.

Se respektive husmodell för preliminära boende- och driftskostnadskalkyler.

Solcellsanläggningen är helt automatisk och om solpanelerna producerar mer el än du förbrukar direkt, mäter elmätaren den mängd el och exporterar det till elnätet.

För att få betalt för överskottselen behöver du först försäkra dig om att ditt elbolag köper el, och sedan ingå ett avtal med bolaget. Jämför gärna priser mellan olika elbolag för att få bästa pris på både köpt och såld el. 

Enligt Ellagen är mikroproducenter befriade från avgift för anslutning och inmatning till elnätet. Men som nettoproducent (Solvillor) har elnätsägare rätt att ta ut en avgift för ett så kallat inmatningsabonnemang. Dock är det inte alla som kräver dubbla abonnemang eller tar ut någon avgift. Hör med din elnätsägare vilka villkor som gäller.

Även om man definieras som nettoproducent av förnybar el (Solvillor), så har man fortfarande rätt till en skattereduktion för den överskottsel som matas in till elnätet, dock högst så mycket som man själv köper av sitt elbolag, och högst 30.000 kWh/år.

Skattereduktionen är 60 öre/kWh, max 18.000 kr/år. Solvillor uppfyller de krav som ställs enligt Skattelagen för att få skattereduktionen.

Elnätsföretagen kommer att lämna kontrolluppgifter om hur mycket el som matats in och ut i anslutningspunkten i januari året efter att in- och utmaning skett. I din Inkomstdeklaration 1 som ska lämnas i maj kommer uppgifter om skattereduktionen att finnas med.

Bara om ersättningen för den sålda överskottselen överskrider 30.000 kr/år exklusive moms. En Solvilla kommer generera under det gränsvärdet så då är man befriad från moms.

Försäljning av överskottsel från en solcellsanläggning på en privatbostad räknas som kapitalinkomst, inte som näringsverksamhet. Du kan därför sälja el för upp till 40 000 kronor per år och per fastighet med solceller utan att behöva betala inkomstskatt.

Nej, man behöver inte betala energiskatt om man bara producerar och levererar el från en solcellsanläggning på en privatbostad. 

Som producent av förnybar solenergi kan man även få ett ekonomiskt stöd av staten, så kallat elcertifikat, under längst 15 år.

Man kan även ansöka om ursprungsgarantier av staten, elektroniska handlingar som garanterar ursprunget på el. Både EC och UG utfärdas för varje producerad megawattimme (1 MWh = 1.000 kWh). För att få en intäkt från dina EC och UG måste du sälja dem och priset beror på tillgång och efterfrågan. Det är främst elleverantörer med så kallad kvotplikt som köper.

EC och UG ger på så sätt en extra intäkt utöver den vanliga elförsäljningen. EC är i dagsläget värda ca 3-20 öre/kWh och UC ca 1 öre/kWh.

Ansökan om tilldelning av EC och UG görs till Energimyndigheten, och erbjuds även som tjänst hos vissa ellbolag.

Övrigt

Om du köper en Solvilla kan du som privatperson ansöka om ett statligt solcellsbidrag, så kallat investeringsstöd, på 20% av investeringskostnaden, vilket för en Solvilla blir ca 80.000 kr.
Stödet är rambegränsat, och innebär att det endast kan delas ut så länge de avsatta pengarna räcker till.
Ansökan görs hos Länsstyrelsen eller via Boverkets e-tjänst inom 6 månader från att projektet påbörjades (avtalsskrivning).

Nedan har vi samlat några länkar där du kan läsa mer om solceller och försäljning av överskottsel.

ATTRAKTIV TOMT LEDIG

i övre Stenhammar, G:a Läckövägen, Lidköping

för byggnation av Solvilla

Driftskostnad under 1000 kr/månad!

OBS! Först till kvarn gäller!

HÅLL DIG UPPDATERAD!

Signa upp för vårt

NYHETSBREV