PERSONUPPGIFTSPOLICY

HUR VI HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi på Team Solvillor är måna om din personliga integritet och tar ansvar för att förvara och behandla dina personuppgifter på ett säkert sätt. I vår personuppgiftspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi samlar in om våra kunder och potentiella kunder och hur vi använder dem.

Behandling av personuppgifter för intressenter

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Nedan är personuppgifter som vi hanterar när du fyllt i en intresseanmälan och som kan kopplas till dig som kund eller potentiell kund:

– Namn
– Adress
– E-postadress
– Telefonnummer
– IP-nummer
– Eventuell annan information som du uppgett vid kontakt med oss

Syfte med behandlingen av personuppgifter och rättsliga grunder

När du kommer i kontakt med oss och anmäler ditt intresse för våra projekt/objekt, nyhetsbrev eller vill bli kontaktad av en säljare, registrerar vi personuppgifter om dig i syfte att administrera ditt intresse för våra projekt. Uppgifterna används för att kunna kontakta dig och följa upp genom att skicka dig mer information om t.ex. säljstart eller nya projekt i samma område som kan vara av intresse, samt för viss statistik och utvärdering.

Om aktuellt kan vi även komma att vidarebefordra dina uppgifter till ansvarig mäklare för respektive projekt för att bättre kunna följa upp ditt intresse för objektet och hålla dig uppdaterad i säljprocessen. I övrigt säljer vi inte eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part.

Lagring av personuppgifter och rättsliga grunder

Behandling av personuppgifter sker med stöd av berättigat intresse för att kunna nå ut med relevant information och marknadsföring, och ditt samtycke till att vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Team Solvillor lagrar dina personuppgifter för de ovan angivna ändamålen under den tiden som det är relevant, dock som längst 5 år efter att uppgifterna registrerades. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller be att få dina uppgifter raderade genom att kontakta oss.

COOKIES

På vår webbplats använder vi oss av s.k. cookies för statistik för att kunna analysera vår trafik. En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare och lagras på din dator.
Det finns två typer av cookies.
1. Permanent cookie som ligger kvar på din dator under en längre tid och som t.ex. talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen.
2. Sessionscookie som endast lagras under tiden du är inne och surfar på webbplatsen. Den lagras endast temporärt och försvinner när du stänger ner webbläsaren.

Varför använder vi cookies?

Vi använder cookies från Google Analytics för att analysera information om ditt besök och som kan användas för att t.ex. se hur många som besökt webbplatsen samt vilka sidor. Statistiken används främst för att utvärdera våra marknadsföringsaktiviteter.

Om du inte accepterar användningen av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

DINA RÄTTIGHETER

Rätt till tillgång
Du har rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig och har även rätt att begära ut  en gratis elektronisk kopia på vilka personuppgifter som behandlas.

Rätt till rättelse
Om dina personuppgifter är felaktiga har du alltid rätt att få dem rättade. Vänligen kontakta oss.

Rätt att bli glömd
Under vissa förutsättningar har du rätt att få din information raderad, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in, eller uppgifterna behandlats på ett olagligt sätt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.  

Rätt till begränsning
Du har i vissa fall rätt att begära att vi begränsar användningen av dina personuppgifter. T.ex. om du meddelat oss att dina personuppgifter inte är korrekta, kan du kräva att vi begränsar behandlingen till dess att vi kontrollerat eller uppdaterat uppgifterna.

Rätt att göra invändningar
Du kan när som helst göra invändningar mot behandlingen, t.ex. att du inte längre önskar få marknadsföring från oss, vilket då genast avbryts på din begäran.

Rätt att meddelas
Om det har förekommit dataintrång som om fattar dina personuppgifter har du i vissa fall rätt att få vetskap om detta inom skälig tid efter att personuppgiftsbrottet blev känt.

Rätt att klaga
Om du har några synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen, som är en tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Denna personuppgiftspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Team Solvillor, där nedanstående bolag ingår:

TEAM SOLVILLOR
Eurocontact Comfort Home AB
Skaragatan 5
531 32 Lidköping
Tel 072-53 75 900

Organisationsnummer 556019-8169

ATTRAKTIV TOMT LEDIG

i övre Stenhammar, G:a Läckövägen, Lidköping

för byggnation av Solvilla

Driftskostnad under 1000 kr/månad!

OBS! Först till kvarn gäller!

HÅLL DIG UPPDATERAD!

Signa upp för vårt

NYHETSBREV