INTEGRERADE SOLCELLER

- smart både för miljön och plånboken!

I Sverige har vi bra förutsättningar för att producera förnyelsebar grön el från solen,
och på så sätt kan du göra nytta både för dig själv och miljön.

TAKINTEGRERADE SOLCELLER

Solcellsmodulerna ersätter helt traditionellt taktäckningsmaterial, samtidigt som de producerar klimatsmart el. Modulerna monteras på ett specialtråg som sedan monteras på traditionell takpapp.

Systemet är lika vattentätt som ett traditionellt tegeltak och testat för att klara hagel, snö och vindlaster.

PRODUKTION

Produktionen av solenergi är beroende av väder och årstid, där störst produktion sker mellan mars och oktober. Under vintern då solen står lågt och det är få soltimmar produceras inte så mycket el, utan då samt nattetid behöver man istället köpa el från sin elleverantör.

Vår anläggning är i dagsläget på 33 kW* och producerar ca 25.000 kWh/genomsnittsår. Den el som produceras används i första hand av ditt hushåll för att minska behovet av köpt el. När panelerna producerar mer el än vad hushållet gör av med, matas överskottet automatiskt ut på elnätet och den elen kan du sälja till din elleverantör. För en Sun/Comfort 105 är överproduktionen närmare 22.000 kWh/år

*Då solcellspaneler ständigt utvecklas kan effekten på vår anläggning komma att ändras. Se vår hemsida för aktuell effekt och info.

VARFÖR SOLCELLER?

När du producerar egen grön, miljösmart el från solen bidrar du själv i omställningen i samhället till hållbara energilösningar. Och med egna solceller på taket blir du delvis självförsörjande och minskar behovet av köpt el med ca 40%. På så sätt blir du även mindre påverkad av elprisets svängningar.

Dessutom ger försäljningen av det stora elöverskott en extra intäkt som bidrar till extremt låga driftskostnader och ett ekonomiskt boende. På vår hemsida kan du ladda ner preliminära boende- och driftskostnadskalkyler för varje modell.

Att köpa ett hus med en solcellsanläggning innebär en stor med säker investering. Anläggningen har lång livslängd och är i princip underhållsfri, samtidigt som den bidrar till att öka värdet på huset.

GARANTI

Solcellerna har 25 års effektgaranti, vilket betyder att effekten efter den tiden motsvarar minst 80% av det ursprungliga effektutbytet. Den totala livslängden är dock mycket längre än så och är beräknad på 30-40 år då panelerna är mycket hållbara och det är liten risk att de faktiskt går sönder.

TAKINTEGRERADE SOLCELLER

Håll musen över en symbol på bilden för mer info.

Statligt investeringsstöd

Om du köper en Solvilla kan du som privatperson ansöka om ett statligt solcellsbidrag, så kallat investeringsstöd, på 20% av investeringskostnaden, vilket för en Solvilla blir ca 80.000 kr. Stödet är rambegränsat, och innebär att det endast kan delas ut så länge de avsatta pengarna räcker till.

Ansökan görs hos Länsstyrelsen eller via Boverkets e-tjänst senast 6 månader efter projektet påbörjas (ingår köpeavtal).

På Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om hur man ansöker om investeringsstödet »

Elcertifikat (EC) & Ursprungsgarantier (UG)

Som producent av förnybar solenergi kan man även få ett ekonomiskt stöd av staten, så kallat elcertifikat, under längst 15 år.

Man kan även ansöka om ursprungsgarantier av staten, elektroniska handlingar som garanterar ursprunget på el.

Både EC och UG utfärdas för varje producerad megawattimme (1 MWh = 1.000 kWh). För att få en intäkt från dina EC och UG måste du sälja dem till ett elbolag och priset beror på tillgång och efterfrågan. EC och UG ger på så sätt en extra intäkt utöver den vanliga elförsäljningen.

Ansökan om tilldelning av EC och UG görs till Energimyndigheten, och erbjuds även som tjänst hos vissa elbolag.

Nära-nollenergihus och plusenergihus

Från och med år 2021 ska alla nya byggnader i Europa
vara nära-nollenergibyggnader (NNE), en byggnad som
har mycket hög energiprestanda.

Solvillor uppfyller redan dessa krav, men tack vare de integrerade solcellerna är Solvillor med soltak ytterligare ett snäpp högre och definieras som PLUSENERGIHUS – hus som
producerar mer el än vad de gör av med (på årsbasis).
Med en Solvilla med soltak får du således ett energieffektivt
plusenergihus som inte bara lever upp till framtida
energikrav, utan även överskrider det med råge.

LÄS MER

Det finns idag mycket information att tillgå om solceller, och de flesta elleverantörer skriver på deras hemsidor t.ex om hur det fungerar att sälja överskottsel.

Här nedan är några länkar till mer information:

Vi använder oss av Franzén Enerigteknik AB för rådgivning och kvalitetssäkring

ATTRAKTIV TOMT LEDIG

i övre Stenhammar, G:a Läckövägen, Lidköping

för byggnation av Solvilla

Driftskostnad under 1000 kr/månad!

OBS! Först till kvarn gäller!

HÅLL DIG UPPDATERAD!

Signa upp för vårt

NYHETSBREV